Ladda ner nya Gyproc Handbok


Gyproc Handbok är ett praktiskt verktyg för projekterande som är till stor hjälp vid projektering av framförallt väggar med lättbyggnadsteknik.

Med utgångspunkt bland annat i krav enligt BBR och Svensk standard kan man med hjälp av boken hitta vägglösningar och detaljlösningar för sitt projekt med kompletta system från Gyproc.
Exempel på uppdateringar i nya Gyproc Handbok

  • Uppdaterad enligt gällande branschstandarder, regler och krav
  • Uppdaterad med nya produkter och system
  • Funktionsnycklarna för innerväggar innehåller labbvärden.

Fyll i dina uppgifter här och klicka på länken för att ladda ner Gyproc Handbok.